ย้ายค่ายไม่ย้ายเครื่อง

เราขอแนะนำ โปรแกรม…

ย้ายค่าย ไม่ย้ายเครื่อง

ไม่เก็บส่วนแบ่งรายได้ (GP) ตลอดระยะสัญญา

รายละเอียด

● ระบบหลังบ้าน Dashboard
● ระบบชำระเงิน Express QR (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
● สติ๊กเกอร์ด้านในร้านเป็น Code Clean และสติ๊กเกอร์ป้ายไฟแบรนด์ Code Clean
● บริการบำรุงรักษาเครื่อง (PM) ทุก 3 เดือน
● ฟรีค่าบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ เดือนละ 1,000 บาท ตลอด 1 ปี

ค่าบริการ

● ค่าบริการในปีแรก 75,000 บาท
● ปีต่อไปชำ ระปีละ 35,000 บาท
● ค่าเดินทาง จาก main hub 4 จังหวัด (กทม., อุบลราชธานี, สุราษฎร์ธานี, อุดรธานี)
ฟรี 100 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรถัดไปกิโลเมตรละ 10 บาท (คิดเฉพาะขาไป)

สิทธิพิเศษ

สามารถผ่อนชำระได้ 0% จำนวน 10 เดือน