บริการขนส่ง

รถบรรทุก 4 ล้อท้ายลิฟท์

ไม่ติดเวลา ขนาดกระบะ ยาว 3.5 เมตร กว้าง 1.9 เมตร
ราคาในกรุงเทพฯ เริ่มต้น 2,000 บาท

รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่

ตู้ทึบท้ายลิฟท์ ติดเวลา ขนาดตู้ยาว 7 เมตร กว้าง 1.9 เมตร สูง 2.4 เมตร
ราคาในกรุงเทพฯ เริ่มต้น 4,000 บาท