บางจาก จับมือ CODE CLEAN ลงนามร่วมลงทุนเปิดร้านสะดวกซักในสถานีบริการน้ำมันบางจาก


วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คุณณพัฒน์ เบญญศรี ประธานกรรมการบริหาร และ คุณกฤษฎา ดาบเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
บริษัท วอชแอนด์โก จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจ (MOU) ร่วมกับ คุณยศธร อรัญนารถ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและพันธมิตรค้าปลีก สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการร่วมลงทุน ธุรกิจร้านสะดวกซัก Code Clean
ในสถานีบริการปั๊มน้ำมันบางจาก


ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มความหลากหลายของพันธมิตรธุรกิจในสถานีบริการ ที่จะทำให้สถานีบริการน้ำมันเป็นมากกว่าเพียงปั๊มน้ำมัน
แต่ยังเป็นจุดหมายที่สามารถให้บริการอย่างครบวงจร

ปัจจุบัน Code Clean มีสาขามากกว่า 100 สาขาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และมีเป้าหมายในการเติบโตปีนี้อยู่ที่ 200 สาขา ทาง Code Clean ขอขอบคุณ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มอบโอกาสและความไว้ใจให้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในสถานีบริการบางจากในครั้งนี้🙏🏻